AUTOKASACJA

Przetwarzamy pojazdy wycofane z eksploatacji i powstające z nich odpady.


Skontaktuj się z nami

Kierownik
Autokasacja Tel. 533 158 159
Sprzedaż części Tel. 533 303 132
Paweł Kozakiewicz Tel. 533 082 083

Oferujemy

Zajmiemy się Twoim samochodem
Jako nowo powstała stacja demontażu pojazdów zajmujemy się bezpiecznym dla środowiska i ludzi przetwarzaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji i powstających z nich odpadów.
Prowadzimy recykling samochodów zgodny z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Działamy na podstawie pozwolenia Marszałka Województwa Mazowieckiego z dn. 06.10.2016r.
Przyjmujemy pojazdy:
 • Osobowe
 • Ciężarowe
 • Kompletne
 • Niekompletne

* Przy przyjmowaniu pojazdów niekompletnych możemy naliczyć opłatę, której wyskość jest uzależniona od stopnia niekompletności pojazdu.

Informacje

Zapoznaj się co jest potrzebne przed demontażem
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • W przypadku nieobecności właściciela :pisemne upoważnienie dla osoby przekazującej pojazd;
 • Pojazd z czytelnym numerem VIN;
 • Niekompletnedowód rejestracyjny bądź zaświadczenie z Wydziału Komunikacji, potwierdzające dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym)
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • W przypadku nieobecności właściciela :pisemne upoważnienie dla osoby przekazującej pojazd;
 • Pojazd z czytelnym numerem VIN;
 • Niekompletnedowód rejestracyjny bądź zaświadczenie z Wydziału Komunikacji, potwierdzające dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym)

Zapewniamy dojazd do Państwa po odbiór auta