AUTOKASACJA

Przetwarzamy pojazdy wycofane z eksploatacji i powstające z nich odpady.Skontaktuj się z nami

Autokasacja Tel. 533 158 159

Sprzedaż części Tel. 533 303 132

Paweł Kozakiewicz Tel. 533 082 083

Kierownik

Oferujemy

Zajmiemy się Twoim samochodem

Jako nowo powstała stacja demontażu pojazdów zajmujemy się bezpiecznym dla środowiska i ludzi przetwarzaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji i powstających z nich odpadów.

Prowadzimy recykling samochodów zgodny z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Działamy na podstawie pozwolenia Marszałka Województwa Mazowieckiego z dn. 06.10.2016r.

Przyjmujemy pojazdy:

 • Osobowe
 • Ciężarowe
 • Kompletne
 • Niekompletne

* Przy przyjmowaniu pojazdów niekompletnych możemy naliczyć opłatę, której wyskość jest uzależniona od stopnia niekompletności pojazdu.

Złomowanie aut: Warszawa, Tłuszcz i okolice

Korzystając z obsługi profesjonalnej stacji demontażu pojazdów uzyskujemy gwarancję, że nasz pojazd zostanie zezłomowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jest to o tyle ważne, iż zezłomowanego pojazdu nie możemy wyrejestrować, ani wykreślić z rejestru obowiązkowego ubezpieczenia OC bez uzyskania zaświadczenia o jego utylizacji.

Auto Złom i Stacja Demontażu Pojazdów Piotro-Stal oferuje złomowanie aut na terenie miasta Warszawa. Złomujemy pojazdy stare oraz samochody rozbite. Przyjmujemy samochody bez ważnych badań technicznych, jak również wraki samochodów powypadkowych, osobowych, dostawczych i ciężarowych. Jako certyfikowana stacja demontażu pojazdów oferujemy także możliwość autokasacji pojazdu niekompletnego.

Autokasacja pojazdu niekompletnego

Powszechnie uważa się, że oddanie na auto złom pojazdu niekompletnego wiąże się z problemami natury formalnej, co jest nieprawdą. Certyfikowana stacja demontażu pojazdu ma obowiązek przyjąć każdy pojazd wycofany z eksploatacji, o ile ten posiada cechy identyfikacyjne, o których mowa w ustawie. Dotyczy to zarówno pojazdów kompletnych (których masa nie jest mniejsza niż 90% masy pojazdu widniejącej w jego dowodzie rejestracyjnym), jak i samochodów niekompletnych. W przypadku pojazdów niekompletnych naliczamy opłaty za każdy brakujący kilogram. Legalne złomowanie aut kompletnych i niekompletnych wymaga pojazdu z czytelnym numerem VIN.

Auto kasacja: Złomowanie aut na zasadach określonych w ustawie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazania go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

Oddanie samochodu na auto złom jest równoznaczne z uzyskaniem zaświadczenia o demontażu pojazdu, które zawiera oświadczenie o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (jeśli była wydana) oraz tablic rejestracyjnych. W przypadku pojazdów niekompletnych wystawiamy zaświadczenie o przyjęciu do auto kasacji niekompletnego pojazdu.

Informacje

Zapoznaj się co jest potrzebne przed demontażem

 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • W przypadku nieobecności właściciela :pisemne upoważnienie dla osoby przekazującej pojazd;
 • Pojazd z czytelnym numerem VIN;
 • Niekompletnedowód rejestracyjny bądź zaświadczenie z Wydziału Komunikacji, potwierdzające dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym)
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • W przypadku nieobecności właściciela :pisemne upoważnienie dla osoby przekazującej pojazd;
 • Pojazd z czytelnym numerem VIN;
 • Niekompletnedowód rejestracyjny bądź zaświadczenie z Wydziału Komunikacji, potwierdzające dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym)

Zapewniamy dojazd do Państwa po odbiór auta